Schuimblustoestellen

ECO Premier

Ecologische schuimblustoestellen

Beschrijving

Het Nu-Swift ECO PREMIER 6 of 9 l is een schuimblustoestel met een drukstikstofpatroon. De fles bevat een "gebruiksklaar" blusmiddel genoemd ECO SAFE 160.

Blusmiddel

ECO SAFE 160 is een waterige oplossing met lucht vermengd. De inhoud ervan is :

  • een component geschikt voor het blussen van klasse A vuren daar deze component de warmte snel absorbeert (brandwerende eigenschap).
  • een oppervlakteactieve component geschikt voor het blussen van klasse B vuren door het vormen van een film boven de koolwaterstoffen en alcoholen die moeten geblust worden.

Te gebruiken bij branden van:

  • Klasse A: hout, papier, textiel, ...
  • Klasse B: ontvlambare vloeistoffen zoals benzine, olie, mazout, vernissen, ether, ...

Niet elektrisch geleidend tot 1.000 V

Ecologie

ECO SAFE 160 is een ecologisch product ; dankzij zijn geringe hoeveelheid fluorhoudend oppervlakteactief heeft het een opmerkelijke biologische afbreekbaarheid. Het product ECO SAFE 160 werd in Nederland getest door het KEURMERKINSTITUUT gekend voor het onderzoek van de ecologische producten; het is conform de criteria bepaald door de BBM code nr. MK64.

Prestaties

Voor de EN3 goedkeuring hebben de blustoestellen ECO PREMIER 6 en 9l de volgende type vuurhaarden geblust : ECO PREMIER 6l : 27A - 233B - ECO PREMIER 9l : 43A - 233B. Tegenwoordig zijn deze prestaties de beste op de markt voor schuimblustoestellen en zelfs boven de prestaties bereikt door brandblussers als "ecologisch" erkend.

Gebruiksbeperkingen

  • De apparaten kunnen gebruikt worden bij temperaturen tussen 0°C en 60°C. Bij vorst verliest het product echter niet zijn doeltreffendheid als het opnieuw vloeibaar wordt. Met het gebruik van een stikstofpatroon is de werkingsdruk meer regelmatig in geval van grote temperatuurschommelingen met als logisch gevolg een betere duurzaamheid in de vuurprestaties.
  • Deze blustoestellen zijn geschikt voor het blussen van klasse A en klasse B vuren en zijn ook met de diëlektrische test op 35000 volt, zoals beschreven in de norm EN3, met succes geslaagd ofschoon de gebruiksaanwijzlngetiket 1000 V vermeldt zoals verplicht door APRAGAZ.

Goedkeuring

De blustoestellen ECO PREMIER zijn EN3 goedgekeurd door de officiële instelling APRAGAZ onder de nummers B03/582 (6l) en B03/583 (9l) en het BENOR etiket mag aangebracht worden.

Ze zijn ook conform de Europese richtlijn PED 97/23/EC en zijn door dezelfde instelling goedgekeurd onder het nummer O2/BE/368-0-REV. 2; ze kunnen dus het label CE dragen.

  Eco Premier 6 Eco Premier 9
Hoeveelheid schuim 6L 9L
Blusmiddel Eco Safe 160 Eco Safe 160
Drijfgas N2 N2
Brandklassen AB AB
Rating 27A/233B 43A/233B
Bluseenheid 1 1,5
Spuittijd (sec) 58 85
Werplengte (m) 6 6
Temperatuurslimiet (°C) 0 -> 60 0 -> 60
Proefdruk (bar) 30 30
Gevuld gewicht (kg) 12,350 16,350
Afmetingen - H x D (mm) 490 x 180 605 x 180
Goedkeuringen EN3-B03/582 EN3-B03/583
Garantie (op voorwaarde dat het nazicht jaarlijks door onze diensten wordt uitgevoerd) 10 jaar 10 jaar

Gebruiksaanwijzing

  • Trek de veiligheid uit
  • Druk slagknop in
  • Druk op handvat van lans.De slagknop doorboort het dekseltje van de drukpatroon. Via een gasbuis wordt de fles door de stikstof onder druk gezet. Samen met de druk wordt het blusmiddel uitgestoten zodra er op de handvat van de lans gedrukt wordt; door het pistoolhandvat los te laten kan de straal onderbroken worden.

De NU-SWIFT apparaten ECO6L et ECO9L zijn conform de normen BENOR S21, EN3 en NVBB.

 

Herlading

Zelfs na gedeeltelijk gebruik moeten de blustoestellen aan de fabrikant terug bezorgd worden teneinde deze te herladen.

Maatschappelijke zetel:

IMPORTEX n.v.

Rue de l’Eglise, 42

B 4710 Lontzen / Herbesthal

tel: +32 (0)87 88 02 42

fax: +32 (0)87 88 37 66

e-mail: info@importex.be

www.importex.be

Ondernemingsnummer: 0445.433.502

Verkoopkantoor

voor Vlaanderen:

Bus 43

B 8510 Marke (Kortrijk)

tel: +32 (0)56 25 84 53

fax: +32 (0)56 22 45 90

e-mail: info@importex.be

www.importex.be

Copyright goudengids.beSitemap