CO2 Blustoestellen

CO2 blustoestellen

Blustoestel met kooldioxide: kleuloos - reukloos - proper

Te gebruiken bij branden van:

  • Klasse B: ontvlambare vloeistoffen zoals benzine, olie, mazout, vernissen, ether, ...
  • Klasse C: ontvlambare gassen zoals aardgas, propaan, acetyleen ...

Elektrische risico's: hoog- en laagspanning, computers, ...

Niet toxisch.

Gebruik

Wij adviseren dit CO2-blustoestel voor ondernemingen die ontvlambare vloeistoffen behandelen of opslaan, voor elektrische installaties, voor telefooncentrales, computers, laboratoria, keukens, garages, enz...

Het blusmiddel is zuiver koolstofdioxide dat volledig verdampt na het doven. Op die manier vermijdt men bevuiling of beschadiging aan mechanische precisieapparatuur.

Dit blusmiddel, niet elektrisch geleidend, mag gebruikt worden op alle installaties onder spanning.

Blusapparaten met CO2 zijn ongevoelig voor koude.

Men kan de straal onderbreken op ieder ogenblik door de knijpkraan los te laten zodat men CO2 bespaart.

Blusproces

De vuurhaard wordt plots bedekt met een wolk koolzuursneeuw die hem afsluit van de zuurstof uit de lucht en zo het vuur dooft. Bovendien wordt door de kou (-79°C) - verwekt door de verdamping van de koolzuursneeuw - de vuurhaard afgekoeld wat verdere verbranding uitsluit.

Tip: Niet blootstellen aan een temperatuur hoger dan 50°C.

Constructie

Het blustoestel met CO2 bestaat uit een gasfles onder druk, officieel gecontroleerd en geladen met vloeibaar CO2. Het is voorzien van een handgreep met knijpkraan voor onmiddellijk openen of sluiten. Een hoge drukslang brengt de vloeibare CO2 in een speciale trechterbuis. Voor de kleine toestellen is deze trechterbuis zonder slang, rechtstreeks aan het handvat bevestigd. De goede werking van het blustoestel wordt gegarandeerd indien een jaarlijks nazicht van het toestel en zijn toebehoren uitgevoerd wordt door onze technische dienst.

  CO2 CO2
Lading CO2 5kg 2kg
Doormeter 140 mm 98 mm
Hoogte 750 mm 600 mm
Gewicht geladen 13,5 kg 5,5 kg
Rating 89 B 34 B
Bluseenheid 1/2  

Werking

Door de knijpkraan in te drukken, wordt CO2 uitgespoten in de trechter waar het verandert in sneeuw en mist. Zijn doeltreffendheid versterkt wanneer men de vlammen aan de basis aanpakt met een ononderbroken straal, op een afstand van ± 1 m - 1,5 m.

 

De NU-SWIFT apparaten zijn conform de normen BENOR S21, EN3 en NVBB.

Maatschappelijke zetel:

IMPORTEX n.v.

Rue de l’Eglise, 42

B 4710 Lontzen / Herbesthal

tel: +32 (0)87 88 02 42

fax: +32 (0)87 88 37 66

e-mail: info@importex.be

www.importex.be

Ondernemingsnummer: 0445.433.502

Verkoopkantoor

voor Vlaanderen:

Bus 43

B 8510 Marke (Kortrijk)

tel: +32 (0)56 25 84 53

fax: +32 (0)56 22 45 90

e-mail: info@importex.be

www.importex.be

Copyright goudengids.beSitemap